Vervolg Provinciale Staten 2012

Vorig jaar heeft de NVHPV een analyse uitgevoerd van de verkiezingsprogramma’s voor de provinciale staten, waarbij we hebben gekeken naar de belangen van langeafstandsfietsers in de verschillende programma’s. Inmiddels zijn de verkiezingen geweest, en zijn er in alle twaalf provinecies coalities gevormd voor het college van gedepudeerden. Bij die onderhandelingen moet iedereen water bij de wijn doen. Na een jaar hebben we gekeken wat de resultaten zijn voor intercityfietsers. Het resultaat is gepubliceerd in Ligfiets&, maar is nu ook breder beschikbaar [pdf].