Manifest van de intercityfietser

De fiets is een gezond, milieuvriendelijk en plezierig vervoersmiddel. Door het veelvuldige gebruik van de fiets voor kortere afstanden hebben we de leefbaarheid van onze drukbevolkte steden op een acceptabel niveau weten te houden. Zonder de fiets zou Nederland reeds lang aan een vervoersinfarct ten onder zijn gegaan

We hebben de fiets nú hard nodig om de actuele uitdagingen op gebied van klimaat, gezondheid, welzijn en transport aan te kunnen. De fiets zal hiertoe in de toekomst ook een belangrijke rol gaan spelen bij de langere, gemeentegrenzen-overschrijdende ritten. Dat dat geen luchtfietserij is bewijst een groeiende groep fietsers die voor hun woon-werkverkeer soms ruim meer dan 50 kilometer vice versa aflegt. Wij noemen deze voorhoede de Intercityfietser.

Echter, de Intercityfietser komt vele grotere en kleinere hindernissen tegen die het gevolg zijn van het verbrokkelde fietsbeleid waarbij de fiets niet als volwaardig vervoersmiddel gezien wordt.

Wij, ondertekenaars van Manifest Intercityfietser, doen daarom een oproep aan iedereen betrokken bij de inrichting van Nederland om:

Vrij baan voor de Intercityfietser!

Maarten Sneep, René Voorburg